Съобщения

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС

I. Учител по Български език и литература

Красимира Ангелова Станева

II. Начален учител ЦДО

1. Златомира Иванова Тенева

2. Донка Мирчева Петрова

III. Учител по Немски език

Ирина Димитрова Павлова

Прекратява се процедурата по назначаване на учител  по Технологии и предприемачество, поради завръщане на титуляра.

Одобрените за назначение кандидати да се явят на 12.09.2019г. в 8:30 часа за подписване на трудов договор, като носят оригиналите на представените документи.

С благодарност към всички, проявили интерес към обявените свободни места!