Изяви

Първокласници рисуват безопасно движение по улицата

В тема „Улично движение“ малките ученици от I „г“ клас изобразиха в домашни условия в пъстри картини динамиката на улицата. Те рисуваха светлините на светофара, основните пътни знаци с характерните цветове, форма и място около кръстовищата. Отразиха в част от рисунките своите знания за правилата на безопасно движение.

  1. Георги Николов
  2. Теодора Кръстева
  3. Матео Зехтински
  4. Ивета Петрова
  5. Георги Паунов
  6. Теа Третякова
  7. Доника Йонкова
  8. Пламена Кожухарова