Съобщения

Дневно разписание

Промяна на учебните смени, считано от 27 февруари 2023 г. (понеделник)
до 31 март 2023 г. (петък) както следва:
ПЪРВА СМЯНА
Учениците от V до VII клас – начало на учебните занятия 7:30 часа
ВТОРА СМЯНА
Учениците от VIII до XII клас – начало на учебните занятия 13:30 часа
За учениците от НАЧАЛЕН ЕТАП разписанието на учебните смени
остава непроменено както следва:

I и II клас – 8:00 часа
III и IV клас – 7:30 часа

Всички ученици се явяват в училище 10 мин. преди началото на
учебните занятия.