Съобщения

ПРОЛЕТНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ IV КЛАС – 25.03.2023 ГОДИНА

Уважаеми ученици и родители,
Всички ученици от IV клас, подали заявление за участие в Пролетното математическо
състезание да се явят на 25.03.2023 година (събота) в МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив, ул.
„Чемшир“ № 11, не по-късно от  08:45 часа.
Състезанието започва в 09:00 часа и е с продължителност 4 часа и 30 минути.
Разпределението по зали ще бъде публикувано на сайта на Математическа гимназия на
24.03.2023 г. след 15:00 часа.
В деня на състезанието учениците да носят документ за самоличност (ученическа лична
книжка, ученическа лична карта или карта за пътуване в градския транспорт), син химикал,
молив, гума, чертожни инструменти.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО