Съобщения

Прием в 1 клас за учебната 2017/2018 г.

Във връзка с приема в първи клас има информация на сайта на общината (plovdiv.bg) в раздел “Образование” – в менюто “Прием в първи клас за учебната 2017/2018 година”, както и препратка към наредбата с всички приложения.

През учебната 2017/2018 г. в СУ „Св. П. Хилендарски“ ще се приемат ученици за 1-ви клас в четири различни паралелки:

1. С разширено изучаване на Български език.
2. С разширено изучаване на Aнглийски език.
3. С разширено изучаване на Mатематика.
4. С разширено изучаване на Информационни технологии.

Заявления за прием в 1-ви клас можете да подадете и в дирекцията на училището.

Документите за кандидатствате може да изтеглите от тук:

Приложение 1 | Приложение 2 | Приложение 3