Без категория

Празник на доброто

На 13.05.21 г. учениците от II „г“ с класен ръководител г-жа Близнакова и III „г“ клас с преподавател г-жа Ангелова проведоха съвместно тържество под надслов „Нека бъдем добри и да правим добро“ на амфитеатъра в двора. Празникът бе открит от директора на Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“ – д-р Ирена Душкова. Тя подкрепи и насърчи благородната кауза на второкласници и третокласници да правят добри дела, които да предават на всички ученици.
Съвместната идея класовете разработиха в свои дневници на доброто. Отправяха в писма предизвикателства едни към други на теми: „Какво означава да съм добър?“, „Как да бъда добър вкъщи?“, „Как да съм добър в клас?“, „Как да бъда добър в ученето?“. В предизвикателство „Каква добра промяна откриха другите в мен?“ се включиха техните родители и учители. Под формата на мисии отговаряха на поставените въпроси с дела. Илюстрираха ги със свои рисунки. Четяха с трепет и вълнение всеки написан ред и се учеха едни от други.

Празникът бе изпълнен с песни и рецитал на стихове, посветени на доброто. Второкласниците и третокласниците бяха удостоени с почетни значки „Добри дела“ от своите преподаватели. Тържеството закри с финални думи директорът на училището д-р Ирена Душкова: „Семенцата на доброто са посяти в тези прекрасни деца. Нека те да порастват и да се развиват. Да завършим с мотото, което отправихте към всички нас – Предайте доброто нататък!“