Дейности

”Пазарът на труда, изисквания и кандидатстване за работа в страните от Европейският съюз”

На 24.01.18 г. се проведе среща на 12 в,г клас с главен експерт посреднически услуги към Бюро по труда Пловдив, В. Виранова.

Учениците слушаха лекция на тема: ”Пазарът на труда, изисквания и кандидатстване за работа в страните от Европейският съюз”.
Срещата бе организирана от г- жа Неновска и г-жа Алексиева.
На 31.01.18 г. на учениците от 11 в,г клас,  бе представена лекция на тема: “ Професия, кариера и изисквания за SV за работа”, от главен експерт посреднически услуги  в Бюро по труда Д. Аксиева.
 Лекциите се изслушаха с интерес.
Р. Алексиева – учител по икономика