ДейностиИзяви

ОТКРИТ УРОК ПО РОДИНОЗНАНИЕ 

„АЗ И ХОРАТА ОКОЛО МЕН“

На 23.11.2023г. се проведе открит урок по родинознание в I в клас на тема “Аз и хората около мен” с класен ръководител г-жа А. Ангелова. В него бяха приложени иновативни практики за работа по метода “Дизайн мислене”. 

Малките първокласници направиха проучване сред родители, учители и ученици на тема: “Отнасяме ли се с уважение към хората около нас”. Те анализираха внимателно резултатите, дискутираха по темата и констатираха проблем, за който предложиха множество решения. В края на часа изработиха прототипи на своите решения. 

Малките изследователи бяха щастливи от своето решение и свършената работа, а родителите с радост ги подкрепиха в това начинание.