ДейностиТържества

Открихме Изнесен център по НП „Обучение за ИТ кариера“

На 30.10.2020 г. СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Пловдив откри учебната година по НП „Обучение за ИТ кариера“.

След успешно издържан входящ тест 23 ученици на училището са приети в Национална програма „Обучение за ИТ кариера“, а училището започва работа като Изнесен център за професионалното обучение по професията „Приложен програмист“.

Заради мерките тържеството протече в онлайн връзка с учениците и в присъствието на малка част от тях и родител, представляващ родителската общност.

Обучението, което започва онлайн от днес, 30.10.2020 г. ще се провежда от  преподаватели от училището, завършили подготовка в Софтуни. Предстоят три учебни години, в които учениците ще се обучават в серия от модули, а след всеки от тях ще държат изпит. Успешното им полагане означава оставане в програмата.

Екипът на училището е с разбирането, че за всяко дете трябва да се търсят и създават условия за развитие и че възпитанието в ценности преминава през позитивните преживявания на принадлежност, част от които е и днешния ден!

Честито и на добър час!