Съобщения

ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА – ОБЩИНСКИ КРЪГ

Уважаеми ученици и родители,

Общинският кръг на олимпиадата по Математика за учениците от IV до XII клас ще се проведе на 09.12.2023 г.(събота) от 9:00 часа. Учениците следва да се явят в училище 20 мин. преди началния час.

Начало на олимпиадата: 09:00 часа

Продължителност:   4 астрономически часа

За участие в олимпиадата родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика подава в училището декларация за информираност и съгласие /изтеглете от тук/.

За участие в олимпиадата, ученици навършили 16 години, подават в училището декларация за информираност и съгласие /изтеглете от тук/.

С пожелания за успех,

ОТ РЪКОВОДСТВОТО