Дейности

Нестандартен час по химия в нашето училище

На 4 ноември 2022 г. в нашето училище бе проведен интересен час по химия и
опазване на околната среда съвместно с преподаватели от Химическия факултет на ПУ
„Паисий Хилендарски” – доц. д-р Петя Маринова и ас. д-р Лидия Кайнарова. Активно
участие взеха учениците от VIII б , IX б и X б клас – профил „Природни науки”. Те
отговаряха на въпроси под формата на викторина, решаваха кръстословица и получиха
награди за всеки верен отговор. 
Бяха извършени три експеримента – “златен” дъжд”, „горене на магнезиева лента” и
„получаване на слонска паста”. Във втория и третия от тях се включиха всички ученици, а
най-голям интерес предизвика последният. Срещата бе поучителна и забавна.
Този нестандартен и увлекателен час завърши с обещанието за следваща среща в
света на химията.
Ползотворното сътрудничество на нашето училище с Химическия факултет на ПУ
„Паисий Хилендарски” продължава да гради връзки между двете институции и да създава
учени на бъдещето.