Съобщения

Класирани за свободното място „Учител по математика“ на 28.04.2022 г.

Кандидат с вх. № 4440/18.04.2022
Резерва:
Кандидат с вх. № 4363/13.04.2022

Класираният кандидат се кани да се яви на 29.04.2022 г. в канцеларията на ЗАС за подписване на трудов договор, като носи оригиналите на представените документи.
С благодарност към всички, проявили интерес към обявеното свободно място!

От ръководството