Съобщения

Класирани за свободното място „Учител начален етап“

Класирани за свободното място „Учител начален етап“ 

Кандидат с вх. № 295/05.10.2021 г. 

Резерви: 

Кандидати с вх. вх. № 275/04.10.2021 г. 

Класираният кандидат се кани да се яви на 08.10.2021 г. в канцеларията на  ЗАС за подписване на трудов договор, като носи оригиналите на  представените документи. 

С благодарност към всички, проявили интерес към обявените свободни  места! 

От ръководството