Съобщения

Класиране за свободното място „Учител по информатика и информационни технологии“

За длъжността „Учител по информатика и информационни технологии“ е класиран на първо място кандидатът с вх. № 4943.

Резерва: Кандидатът с вх. № 4780.

Кандидатът определен за назначаване да се яви за подписване на 10.09.2021 г. в 9.00 часа на втори етаж в сградата на СУ „Св. Паисий Хилендарски“, ул. „Родопи“ № 48. Необходимо е да се представи оригиналите на документите за образование, медицинска карта за работа като учител, свидетелство за съдимост, трудова книжка.