Съобщения

КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В V КЛАС

СЪОБЩЕНИЕ

Записването на учениците, които не са представили оригинал на удостоверение за завършен начален етап, ще бъде на 4 и 5.07.2022 г. от 9.00 до 16.30 ч.

След посочения срок местата на учениците, непредставили оригинален документ, ще бъдат обявени за СВОБОДНИ.

В приложението можете да се запознаете със списъците на класираните ученици в пети клас за учебната 2022-2023 година. (ВИЖ ТУК)

Тел. за връзка: 0877937730

От Ръководството