Дейности

Екскурзия до Културно-информационен център „Малтепе“

На 20.05.2023 г. учениците от 1. А клас със своите учители М. Маринова и С. Инджова посетиха Културно-информационния център „Малтепе“, където успяха да се запознаят с исторически факти за могилата „Малтепе“. Редовните археологически проучвания започват през 2016 г. от сътрудници на Пловдивски археологически музей. Предстои укрепване на колосалното съоръжение, скрито в сърцевината на тайнствената могила.

Археологическите проучвания продължават, но информационният център посреща своите малки посетители с уроци по история и археология. 

Първокласниците имаха възможността да съчетаят теорията с практиката. Изработиха свои съдове от глина, като същевременно се докоснаха до бита и живота на своите предци. Научиха, че глината се е използвала за направата на съдове, за тръби във водното устройство в бита на хората. 

В грънчаро-керамичната работилница децата имаха възможността да покажат своята креативност и сръчност. Образователната програма, с която „Малтепе“ посреща своите гости е разработена със съдействието на майстор – грънчаря Радостин Ганев. 

Тя съдържа образователна част, съобразена с възрастта на посетителите и съчетава играта с научната информация. Практическите занимания по древени занаяти развиват творческите умения, като децата са не само наблюдатели, а активни участници в образователния процес.

Паисиевци си взеха довиждане с любезните домакини и обещаха, че скоро отново ще ги посетят, но като млади археолози, където в импровизирано трасе ще извършват собствено археологическо проучване.