Дейности

Европейска седмица на младежта

На 5.V. в СУ” Св. П. Хилендарски” се състоя дискусия с ученици от Х и ХІ клас под ръководството на В. Карадимова – преподавател по философия и Е. Дингилска – пед. съветник организатори на ЕСМ. Темата на дискусията бе: ”Промяната в училище е възможна”. На нея учениците представиха собствени проекти за допълнение и промяна на закони и правилници , засягащи областта на образованието и бъдещето им като младежи членове на ЕС. В тази връзка те бяха запознати с възможностите, които „ Еразъм +” предлага.  Една програма, която предоставя  широки перспективи на младите хора като част от европейското общество. Учениците с най-креативни предложения бяха отличени с награди, предоставени от координатора на ЕСМ в България и връчени от М. Джонгарова – зам. директор.

Инициатива е част от дейностите в училището ни посветени на Европейската седмица на младежта.