Дейности

ДИСЛЕКСИЯ СТИКОРДИ мерки на Балканите (с фокус върху дислексията)

На 01.09.2023 г. учениците от  СУ „Св. Паисий Хилендарски” се вкючиха в международния проект „ДИСЛЕКСИЯ“ по програмата „Еразъм+“. В проекта участват осем партньори от България, Кипър и Турция.  Продължителността на проекта е 24 месеца.