ДЗИ 2024г.

ВАЖНО ЗА ДЗИ, СЕСИЯ: МАЙ-ЮНИ 2024 Г.
Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити 2023/2024 г. (виж тук)
Заповед на министъра на образованието за ДЗИ и график на дейностите (виж тук)

График на дейностите ДЗИ (виж тук)
Инструктаж за зрелостника (виж тук)
За родителите (виж тук)
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ:

Сесия май-юни 2024 г.
06.02.2024 – 21.02.2024г.

Сесия август-септември 2024 г.
26.06.2024 – 11.07.2024г.

Забележка: Зрелостниците от випуск 2023-2024 г. подават заявленията си за допускане до ДЗИ за
сесия май-юни чрез класния си ръководител.
Завършилите в предишни години подават заявленията си в канцеларията на гимназията – лично.

Правила за информационна сигурност (виж тук)