График на часовете за дистанционно обучение

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с наложените мерки и предприетите действия за превенция срещу коронавируса (COVID-19) и решението за дистанционно обучение в следващите седмици учебните занятия ще се провеждат по следния ред:

Следва се седмичното разписание за втория учебен срок по дни и часове.

Продължителност на часовете – 30 минути. Провежда се всеки час в определеното време, като учителите комуникират с учениците, дават разяснения по предоставените от тях ресурси, възлагат задачи и следят за активността на учениците.

1 час – 9:00 – 9:30;

2 час – 9:40 – 10:10;

3 час – 10:20 – 10:50;

4 час – 11:20 – 11:50;

5 час – 12:00 – 12:30;

6 час – 12:40 – 13:10;

7 час – 13:20 – 13:50

Екипът на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Пловдив, Ви уверява, че ще направи всичко необходимо за обезпечаване на пълноценното обучение на всеки ученик.