Изяви

„Весело албумче“

„Училището – място за деца“, учители, родители и партньори

заедно градим личностите на новото време

 

Към това мото на IV-та Регионална конференция на началните учители от област Пловдив се присъединява и СУ „Св. Паисий Хилендарски” чрез участието си със свой представител г-жа Пенка  Близнакова.

Конференцията под патронажа на г-жа Иванка Киркова – началник на РУО Пловдив е среща на 90 педагози от 42 училища в област Пловдив.
Целта е да се представят добри педагогически практики, създадени от началните учители, да се стимулират търсенията и креативността у педагозите за подобряване методиката на обучение и постигане на очакваните резултати, заложени в учебните програми, при отчи-тане образователните потребности на малкия ученик и ролята на подкрепящата среда. Модератори на отделните секции са Васка Атанасова и Марияна Механджиева, старши експерти за обучението в начален етап в РУО – Пловдив.

Г-жа Близнакова представи презентация на тема „Мотивиране на ученика – фактор за активност в образователния процес”. Акценти в реализираната от нея практика е „Весело албумче” – проектно-ориентирано обучение в целодневна организация на учебния ден в I-ви клас. Нетрадиционният персонален албум съдържа рисунки на децата от класа и техните семейства, както и позитивни послания, които те отправят едни към други. Идеята на преподавателката е така да се подпомогне процеса на ограмотяване, да се възпита толерантно отношение и изграждане на приятелства, както и партньорство с родителите.  За да стимулира активността на децата във II-ри клас, Близнакова прилага технология за развиване на комуникативно-речевите умения и насърчаване на читателската активност на учениците. В книжката за авторско творчество „Малки писатели” са събрани стихотворения, песни, разкази, приказки, гатанки и даже ученически бисери. Целта е учениците да натрупат лексика, да развият творчески умения за създаване на писмени художествени текстове и да се окуражат творческите им хрумвания.

Специални гости на конференцията са Галя Захариева, заместник-председател на Комисия по образованието и науката в 44. Народно събрание, д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдикат на българските учители към Конфедерация на независимите синдикати в България, Юлиян Петров, председател на Синдикат Образование към КТ „Подкрепа“, Крум Косев, представител на EVN България и инж. Александър Чобанов, създател и ръководител на извънкласното „Национално училище по роботика-България“.

Всички материали от IV Регионална конференция на началните учители от област Пловдив „Училището – място за деца“ са публикувани в електронен сборник, издание на РУО – Пловдив.

Линкове към публикации:

  1. Публикация в сайта  http://u4avplovdiv.com
  2. РУО – Пловдив