Съобщения

ВАЖНО ЗА ДЕСЕТОКЛАСНИЦИТЕ!

Уважаеми десетокласници,

Уважаеми родители,

Съгласно заповед на началника на Регионално управление на образованието – Пловдив, учениците в присъствието на родител или настойник, могат да се запознаят с проверената си изпитна работа от национално външно оценяване в края на Х клас за учебната 2021/2022 г. в присъствието на член на регионалната комисия за проверка и оценка на изпитните работи в електронна среда, както следва:

По български език и литература от 28.06.2022 г. до 29.06.2022 г. от 09.00 до 17.30 часа в СУ „Васил Левски”, гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 1

По математика от 28.06.2022 г. до 29.06.2022 г. от 09.00 до 17.30 часа в ПГ по електротехника и електроника , гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ №26

По чужд език на 29.06.2022 г. от 09.00 до 17.30 часа в СУ „Васил Левски”, гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 1

По ИТИДК на 29.06.2022 г. от 09.00 до 17.30 часа в СУ „Христо Г. Данов”, гр. Пловдив, ул. „Ален мак” № 1
Ученикът и неговият родител/настойник се запознават със сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки отговор чрез влизане в системата. Не се разрешава копиране, преснимане, отпечатване, преписване или изнасяне на сканираното изображение на изпитните работи. Не се допуска разглеждане на изпитни работи на други ученици.