Съобщения

ЧЕСТВАНЕ НА ПАТРОНЕН ПРАЗНИК – 29.10.2020 г.

Уважаеми родители,
На 29.10.2020 г. училището ще отбележи своя патронен празник.

Предвид епидемиологичната обстановка, тържеството ще се проведе от 10:30 ч., както следва:
– за учениците от I кл. и V кл. – в двора на училището;
– за учениците от II, III, IV и VI кл. – в класните стаи;
– за учениците от VIII – XII кл. – онлайн, във виртуални класни стаи.

Учениците от I-VII трябва да бъдат в училище към 10:15 ч.
Продължителност на празника – около 40 мин.


С уважение,
д.р Ирена Душкова
Директор