Изяви

Финансов иновационен лагер

На 14 и 15 април 2019 г. в София Тех парк се проведе финансов иновационен лагер. Нашето училище беше представено от ученици от учебните компании от 11в клас, с ръководители М. Неновска и Р. Алексиева. Дейността бе насочена към повишаване финансовата грамотност  по програма “Учебна компания”. Всички участници бяха разпределени в екипи, работиха по казус, представиха свое решение пред жури.

Екипът на Кристина Видоловска беше класиран на второ място, за което получиха сертификат и материални награди.

Отличен беше, за добро представяне екипът на Никола Бахчевански за което учениците получиха поощрителни награди и сертификати.

За всички участието във финансово иновационния лагер беше полезно и ползотворно.