Изяви

Финансов иновационен лагер

На 10 май 2019 г. в София Тех парк  се проведе финансов иновационен лагер за ученици от проекта “Знания, които променят живота”. Участваха ученици от страната, представили свое бюджетно домашно. Нашето училище беше представено от Теодор Царев от 12 г клас, с преподавател Р. Алексиева. Учениците работиха по отбори с доброволци от Метлайф  върху застрахователен казус и презентираха пред жури своето решение по казуса. Нашето училише бе представено достойно, а Теодор Царев получи сертификат за участие във финансово иновационния лагер.

Р. Алексиева

Учител по икономика