понеделник, декември 11, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Изяви

Финално състезание по проект „Практични финанси“

На 24.06.2019 г. в София Тех Парк се проведе Финансов иновационен лагер, като финално състезание по проект „Практични финанси“.

Иновационният лагер е образователен подход, разработен от Джуниър Ачийвмънт, който развива предприемаческите нагласи на младите хора, мотивирайки ги да бъдат изобретателни и да поемат рискове. Иновационният лагер е интензивен еднодневен уъркшоп за генериране на идеи, по време на който учениците се събират, за
да мислят върху конкретно бизнес предизвикателство и да предложат идеи за успешното му решаване. Решенията могат да бъдат под формата на продукти, услуги, технологии, стратегии и др.

В състезанието участваха Димитрия Стаменова и Мария Терзиева – ученици от 9 в клас с профил Предприемачески и преподавател Мария Неновска. По време на финансовия организационен лагер участващите ученици получиха предизвикателство от света на практичните финанси. Учениците бяха разделени в отбори и трябваше да предложат решение в рамките на деня, като разполагат с информация (чрез достъп до Интернет), компютърни ресурси и съветите на специално подбрани доброволни бизнес консултанти. Презентационните умения на младежите бяха поставени на сериозно
изпитание, тъй като те трябваше да защитят своето решение в рамките на 3 минути в презентация на сцена пред жури и публика. Журито се състои от опитни представители на корпоративните партньори на проекта.

Членовете на десетте отбора не се познаваха и трябваше бързо да се сработят помежду си, за да намерят начина да работят заедно възможно най-ефективно. Прилагайки принципа на „учене чрез правене” учениците развиват своите умения за междуличностна комуникация и решаване на проблеми и се научават да работят под напрежение и в много кратки срокове.

Отборът, в който участваше Димитрия Стаменова спечели второ място, за което участниците получиха награди и сертификати.