събота, декември 9, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Ученици

Днес учебните занятия се водят в три възрастови групи, в три степени  – начален, прогимназиален и гимназиален етап. Това дава възможност на децата, постъпвайки в първи клас, без смяна на средата и без напрежение да завършат средното си образование.

В начален етап се обучават деца от І до ІV клас  в 15 паралелки с ранно чуждоезиково обучение. За малките първолаци празникът на буквите се превръща в демонстрация на знанието и моженето. В традиция се превръща участието на всички класове в състезанията на сдружението на началните учители, където се представят много добре. Традиционни са успехите на учениците в олимпиадата „Знам и мога”. С много старание и ентусиазъм учениците от четвърти клас подготвят и представят презентациите за патроните на своите класове на различните празници.

Факт е и  новата ученическа униформа, която кара учениците да я носят с гордост.

Вокалната група, фанфарният оркестър и спортните отбори са донесли много радост и награди на училището от наши и международни участия.

В гимназиалния етап СУ „ Св. П. Хилендарски” предлага обучение, съобразено с тенденциите за широко интегриране на компютърните технологии в обществото, растящата необходимост от чуждоезиково обучение и необходимостта от социална адаптация в структурите на гражданското общество. Профилираните паралелки след седми клас: „Хуманитарен” с английски език, „Предприемачество и бизнес” с английски език, „Природоматематически” с информационни технологии и английски език, „Стопански мениджмънт” отговарят на тези тенденции.

Най-голямата гордост е реализацията на нашите възпитаници: големия брой юристи от хуманитарните паралелки, лекари от биологическите паралелки, учители, интелектуалци и бизнесмени. От завършилите през последните години СУ „Св. П. Хилендарски” 83% продължават своето образование в различните висши учебни заведения в страната, а 18 % в чужбина.