понеделник, декември 11, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Дейности

Участие на родители в училищния живот


По проект “Твоят час” в IV Г клас с класен ръководител Гергана Ангелова, се проведе час по професионално ориентиране, в който активно участваха родители. Те разказаха на учениците за своите професии – компютърен специалист, психолог, капитан на кораб, полицай, домакин. Децата бяха много впечатлени и нямаха търпение да задават въпроси.

А на спортния празник на училището бащата на Християна Добрева – Павлин Добрев организира за учениците стрелба в цел.

За най-добрите стрелци имаше награди – медали и грамоти.