понеделник, декември 11, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Дейности

Третокласници – екскурзоводи и художници заедно в Копривщица

По проект „Твоят час” BG05M2OP001-2.004- 0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности” ученици от клуб „Млад екскурзовод” при III „а” клас с ръководител Нина Грудева и учениците от „Ателие по приложни изкуства” при III „б”, „в” и „г” класове с ръководител Пенка Близнакова посетиха китното градче Копривщица на 21 април. Там съвместно проведоха обмяна на опит-екскурзоводите разведоха своите приятели из забележителни места – училище „Св.св. Кирил и Методий“ – второто взаимно училище в България, мавзолеят-костница на Априлци, паметника на Бенковски, църквата „Успение Богородино“, каменният мост  Първа пушка – и разказаха какво знаят за тях. Художниците пък запознаха отблизо своите съученици с архитектурата на българските възрожденски къщи.

Заедно показаха, че могат да се допълват и обогатяват по отношение на знания и емоции.