Състезания

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО „ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗКУСТВО“ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Резултати на всички явили се:
IV клас
V клас
VI клас
VII клас
Предложени ученици за участие в областен кръг:
IV клас
V клас
VI клас
VII клас

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

Класирани ученици за областен кръг на състезанието по компютърно моделиране (виж тук) и (виж тук)

Резултати от общинския кръг на състезанието по компютърно моделиране (виж тук) и (виж тук)