Дейности

Състезания в начален етап

За поредна година учениците от начален етап от СУ „Св. Паисий
Хилендарски“ участваха в състезанието „Аз, природата и светът“,
организирано от Сдружението на българските начални учители. Децата се
явиха с огромен ентусиазъм. Изпълняваха задачите отговорно и със
старание. Сега очакват резултатите с нетърпение, както и следващото
състезание „Аз и числата“.