събота, декември 9, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Съобщения

Състезание „С ПЛАМЪКА НА ПАИСИЙ“


 УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО
ПРИ
СУ “СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ ПЛОВДИВ
ОРГАНИЗИРА
СЪСТЕЗАНИЕ „С ПЛАМЪКА НА ПАИСИЙ“
ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV КЛАС

 

  • по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – на 14 април /събота/ от 10 часа; продължителност: 45 минути ;
  • по МАТЕМАТИKA – на 14 април /събота/ от 10 часа; продължителност: 45 минути;
  • по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА и по МАТЕМАТИКАна 14 април /събота/ от 10 часа; продължителност: 2 x 45 минути .

Таксата за всяко от състезанията е 5 лв.

В административна служба /ет.2, стая 13/ можете да подадете заявление за участие, както да заплатите и таксата за участие. Заявление можете да  изтеглите от сайта на училището до 12 април 2018г.

В случай на нежелание резултатите на ученик да бъдат оповестени публично, родителят попълва декларация по образец.

Резултатите от състезанията могат да бъдат използвани за селекция при приема в V клас, ако са подадени повече заявления от допустимия брой за паралелките.

Участниците в състезанията да бъдат в двора на училището в 9:30 ч. с лични карти.