Съобщения

Състезание по Компютърно моделиране

На 06.02.2021г. (събота) в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ ще се проведе състезание по Компютърно моделиране за учениците от IV клас. Учениците, заявили участие в състезанието трябва да заемат местата си до 08:30 часа.

Ръководството на СУ „Св. Паисий Хилендарски“пожелава успех на участниците!

д-р ИРЕНА ДУШКОВА

Директор