понеделник, декември 11, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Съобщения

Състезание по Информационните технологии

Състезанието по Информационни технологии ще се проведе на 16.12.2016 г.(петък) от 12:00 ч. в 18 и 19 кабинет.

Всички регистрирани ученици от 5 и 6 клас да се явят в училище в 11:50 ч.

Учениците от 7 и 8 клас изпращат презентациите на e-mail: it_paisii@abv.bg до 16.12.16 г.

КРИТЕРИИ:
5 клас – „Коледна картичка с Paint“
(виж критериите)
6 клас – „Коледна картичка с Microsoft Word“
(виж критериите)
7 клас – Създаване на презентация на тема: „Използване на Google приложения“
(виж критериите)
8 клас – Създаване на презентация на тема: „Мобилни операционни системи“
(виж критериите)