Изяви

Състезание по икономика „Виртуално предприятие“

На 27.01 се проведе училищен кръг на състезанието „Виртуално предприятие“(JA TITAN). Състезанието се организира на национално и европейско ниво, като в България то е включено в официалния календар на Министерството на образованието и науката за олимпиади и национални състезания.

В симулацията конкурентни фирми-отбори тестват бизнес уменията си, като имат задача да пласират иновативен продукт на пазар. Участниците влизат в ролята на мениджъри на виртуални предприятия и се стремят да управляват своя бизнес в условията на променливи политико-икономически условия и силна конкуренция като вземат решения за пет основни показателя на произвеждания продукт: цена, производство, маркетинг, капиталови инвестиции и научна и развойна дейност.

Участие взеха 10 отбора сформирани от ученици от 10 в клас. Организацията на мероприятието се осъществи от от преподавателите по икономика – М. Неновска и Р. Алексиева и координаторът от ДАБ – Джемс Йоловски. Участващите десет отбора ще продължат участието си в първи кръг на националното състезание организирано от Джуниър Ачийвмънт, който стартира на 3.01.2017 г.