Съобщения

Съобщения

  1. На 31.10.2019 г. (четвъртък) ще се проведе тържество по случай патронния празник на училището. Всички ученици да са в двора на училището в 9:45 ч.
  2. На 4.11.2019 г. (понеделник) е неучебен, но присъствен ден за всички учители и ученици. Ще се проведат различни мероприятия по класове.
  3. На 5.11.2019 г. (вторник) учениците от прогимназиален етап ще са I -ва смяна от 7:30 ч., а гимназиален етап – II смяна от 13:30 ч.