понеделник, декември 11, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Съобщения

Доставчици на социални услуги за деца


В отговор на зачестилите случаи на агресия в българското училище е разработен Между-институционален план за действие за превенция на агресията и за засилване на сигурността в образователните институции. В негово изпълнение, Ви представяме четири социални услуги.

Те имат ресурс и при необходимост могат да подкрепят педагогически специалисти, ученици и родители.

Целта на ползването им е включване на всички подходящи специалисти в работата при възникване на инцидент в училище.

Виж тук