събота, декември 9, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛИТЕ В СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

На 05.09.2018г. от 9:00 ч. ще се проведе обучение на тема „Ефективното учене: дизайн на учене, ориентирано към практически резултати”.

При успешно завършване на обучението се присъжда 1 кредит на всеки от обучаемите съгласно Наредба 12 от 01.09.2016 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.