Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ

Зрелостници, които не са се явили на държавни зрелостни изпити и желаят да го направят на сесия август-септември, могат да подадат заявления за допускане до ДЗИ  от 01 юли 2021 г. до 16 юли 2021 г. в канцеларията на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Пловдив, ет. 2.

Работно време на канцеларията: от 9.00 ч. до 16.30 ч.

От ръководството