Дейности

Съвременно обучение по противопожарна защита

На 20.01.2020 г. екипът на НАРХУ представи пред учители от СУ „Св. П. Хилендарски“, гр. Пловдив материали за обучение по противопожарна безопасност, които са предназначени за различни възрастови групи – от най-малките, през начален и прогимназиален етап, до гимназия. Българските издания ще бъдат преведени и адаптирани от белгийски модел, който е изключително интересен и полезен.