понеделник, декември 11, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Съобщения

Допуснати до събеседване за длъжността „Психолог“

Списък на кандидатите за длъжността „Психолог“
допуснати до събеседване
на 08.10.2018 г.