Съобщения

Списък на приетите на IV етап ученици VIII клас

Приети на IV етап ученици  за VIII клас профил „Природоматематически“ за учебната 2018/2019 г.

  1. Ива Стоянова Аврейска

Резерва:

  1. Ивайло Иванов Христов

Записването ще се извършва на 22.08 и 23.08.2018 г. (сряда и четвъртък)  с оригиналните документи от 8:30 до 16:30 ч.