Съобщения

Списък на записаните ученици за ПЪРВИ клас II класиране

УчилищеИме на дете
СУ „Св. П. Хилендарски“Христина Димова Неделева
СУ „Св. П. Хилендарски“Антония Павлова Кенарова
СУ „Св. П. Хилендарски“Дафне Мимова Иванова
СУ „Св. П. Хилендарски“Константин Георгиев Балабанов
СУ „Св. П. Хилендарски“Анелия Стефанова Папукчиева
СУ „Св. П. Хилендарски“Виктор Иванов Кожухаров
СУ „Св. П. Хилендарски“Сали Севал Садък
СУ „Св. П. Хилендарски“Николай Ивайлов Бонев
СУ „Св. П. Хилендарски“Ива Ивайлова Бонева
СУ „Св. П. Хилендарски“Теа Славчева Третякова
СУ „Св. П. Хилендарски“Марияна Владимирова Костова
СУ „Св. П. Хилендарски“Алекс Христов Табаков