Съобщения

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ И ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБЕСЕДВАНЕ на 11.09.2019г.

Немски език

НАЧАЛО – 09:00ч.

1. Ирина Димитрова Павлова

Начален учител – ЦДО

НАЧАЛО – 09:10ч.

1. Недялка Николова Недялкова

2. Виктория Евгениева Кузманова

3. Бирсен Мустафа Шабан

4. Светлана Йонкова Войводова

5. Ангелина Николова Шишкова

6. Ива Иванова Кърджиева

7. Силвия Борисова Милчева

8. Габриела Емилова Якова

9. Донка Мирчева Петрова

10. Златомира Иванова Тенева

11. Филка Танчева Станкова

12. Теодора Василева Диманина

Български език и литература

 НАЧАЛО – 12:00ч.

1. Димитрина Стефанова Дайова

2. Габриела Емилова Якова

3. Мария Стоилова Чулова

4. Красимира Ангелова Станева

5. Стоянка Василева Вътева

6. Гинка Иванова Ташева