понеделник, декември 11, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Съобщения

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ И ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБЕСЕДВАНЕ на 05.09.2019г.

Физическо възпитание и спорт

НАЧАЛО – 09:00ч.

1. Мариян Богданов Божилов

2. Атанас Славчев Бончев

3. Милена Стайова Божакова

4. Петър Николаев Кожухаров

5. Ралица Танкова Атанасова

6. Николай Иванов Батинков

7. Васил Благоев Аргиров

Информатика и информационни технологии

НАЧАЛО – 09:00ч.

Забележка: От  9ч. ще се проведе практически изпит и успешно представилите се кандидати ще бъдат допуснати до събеседване.

1. Светослава Запрянова Гълъбова

2. Магдалена Пламенова Господинова

3. Емилия Атанасова Николова

4. Стойка Георгиева Богданова

5. Миглена Владимирова Стоилова

6. Елена Атанасова Атанасова

7. Светла Кънева Лазарова

8. Силвия Тодорова Стайкова

9. Красимира Димитрова Мицева

Руски език

НАЧАЛО – 10:00ч.

1. Инна Веселинова Танева

2. Янка Георгиева Медведева

3. Сийка Николова Карагьозова

4. Николета Христова Чапанова

5. Анна Христова Ройдова

6. Елена Ангелова Михалкова Чуканова

Български език и литература

 НАЧАЛО – 11:00ч.

1. Ива Иванова Кърджиева

2. Радостина Йорданова Йорданова

3. Ваня Николаева Хайтова

4. Стефка Стефанова Златарева

5. Стоянка Василева Вътева

6. Таня Петкова Михайлова