понеделник, декември 11, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Дейности

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ И ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБЕСЕДВАНЕ на 29.08. и 30.08.2019г.

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ – 29.08.2019г.

НАЧАЛО – 09:00ч.

1. Елена Георгиева Бижева

2. Надежда Тодорова Нинова

3. Катерина Георгиева Николова

4. Теодора Красимирова Георгиева

5. Костадин Ангелов Стоянов

6. Тенчо Емилов Димитров

7. Антон Николаев Димитров

8. Пламена Василева Недева

9. Георги Атанасов Гешев

НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА – 29.08.2019г.

НАЧАЛО – 10:45ч.

1. Радина Видева Господинова

2. Стела Борисова Митова

3. Жеко Иванов Желев

4. Маргарита Величкова Митева

5. Росица Георгиева Чолакова-Каменова

6. Кънчо Ангелов Славчев

7. Филка Танчева Станкова

8. Павлина Желева Дялкова

9. Иванка Сашкова Андрейнска

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – 30.08.2019г.

НАЧАЛО – 09:00ч.

1. Анна Георгиева Йовчева

2. Зора Георгиева Янакиева

3. Ариса Тихомирова Попечкина

4. Елина Иванова Иванова-Минчева

МАТЕМАТИКА – 30.08.2019г.

НАЧАЛО – 10:00ч.

1. Илияна Стоянова Вълкова

2. Маруся Михалева Тодорова

3. Деница Недялкова Грозева

4. Елена Атанасова Атанасова

5. Светослава Запрянова Гълъбова

6. Маргарита Иванова Дукиду

7. Миглена Владимирова Стоилова

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 30.08.2019г.

НАЧАЛО – 12:30ч.

1. Стефка Стефанова Златарева

2. Жанета Рангелова Панайотова

3. Илиана Спасова Илиева

4. Надежда Тодорова Нинева

5. Росица Петрова Петрова

6. Гинка Иванова Ташева

7. Мария Янкова Ромова

8. Георги Атанасов Гешев

9. Таня Петкова Михайлова

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Подадените документи на кандидатите не отговарят на изискванията на прил. №1 към чл. 10 от Наредба № 15.

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Прекратява се процедурата по назначаване на учител  по английски език, поради завръщане на титуляра.