събота, декември 9, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Дейности

Дейности по Физика и астрономия


Учениците от 7 класове презентираха направените от тях планети от Слънчевата система. Затвърждавайки знанията си по ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ, работейки в екипи те представиха презентации, макети и мисловни карти за всяка от планетите. Групово посетиха и Планетариума в Природо-научния музей.