Свободни места 2-12 клас

ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ
към 01.10.2020 г.

КласПаралелкаОписаниеБрой свободни места
2а,б,в,г5
11впрофил „Предприемачески8
8впрофил „Софтуерни и хардуерни науки1
10апрофил „Хуманитарни науки2
12апрофил „Хуманитарен1
12бпрофил „Природоматематически2
12впрофил „Технологичен“ – информационни технологии2
1а1
4в,г2
5а,б,в,г,д21
6а,б,в,г,д25
7а,в,г11