Съобщения

Родителска среща

Съобщение:

На 26.09.2017 г. (вторник) от 17:30 ч. ще се проведе родителска среща за учениците от начален етап.

На 27.09.2017 г. (сряда) от 18:30 ч. ще се проведе родителска среща за учениците от V, VI, VII, VIII клас.

На 28.09.2017 г.  (четвъртък) от 18:30 ч. ще се проведе родителска среща за учениците от IX, X XI, XII клас.

От ръководството на СУ „Св. П. Хилендарски“