събота, декември 9, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Съобщения

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС

I. Учител по Български език и литература

Таня Петкова Михайлова

II. Учител по Руски език

Николета Христова Чапанова

III. Учител по Информатика и ИТ

Силвия Тодорова Стайкова

IV. Учител по Физическо възпитание и спорт

Милена Стайкова Божакова

Одобрените за назначение кандидати да се явят в срок до 12.09.2019г. за подписване на трудов договор, като носят оригиналите на представените документи.

С благодарност към всички, проявили интерес към обявените свободни места!